★★★ Residence Tábor Prague

FROM 4.6.2021 RESIDENCE TÁBOR IS OPEN FOR ALL GUESTS AGAIN!

..............

Reserve for the best prices directly with us!

Actual conditions for accommodation can be found here

Single Rooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • single bed
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 10 m²

Single Rooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • single bed
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 10 m²

Double Rooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 13,5 m²

Double Rooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 13,5 m²

Double Rooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 13,5 m²

Apartment with two bedrooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed + two single beds
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 23 m²

Apartment with two bedrooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed + two single beds
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 23 m²

Apartment with two bedrooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed + two single beds
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 23 m²

Apartment with two bedrooms

Room equipment
 • non-smoking rooms only
 • matrimonial bed + two single beds
 • private bathroom with shower, WC, basin and hair fan
 • LCD TV SAT, telephone, heating, room fan, safe box
 • refrigerator, microwave oven, kettle, glasses and cups for beverages
 • hardwood / parquet floors

Room size: 23 m²

Breakfast

Buffet-style breakfast, daily 7:30 – 10:30 in the main building HOTEL GOLDEN CITY

Daily menu: hot sausages, boiled eggs, beans in tomato sauce, soup, hard cheeses, salami, ham, pâté, processed cheeses, fresh fruits, vegetable salads, pickled vegetables, white yoghurt, fruit yoghurt, butter, margarine, cereals, salty and sweet pastry, coffee, tea, milk, water, fruit juices

Breakfast

Buffet-style breakfast, daily 7:30 – 10:30 in the main building HOTEL GOLDEN CITY

Daily menu: hot sausages, boiled eggs, beans in tomato sauce, soup, hard cheeses, salami, ham, pâté, processed cheeses, fresh fruits, vegetable salads, pickled vegetables, white yoghurt, fruit yoghurt, butter, margarine, cereals, salty and sweet pastry, coffee, tea, milk, water, fruit juices

Entrance

Entrance and front view

Reception

Opened non-stop, situated in the main building HOTEL GOLDEN CITY, Táboritská 3 (across the street)
Our services: exchange office, baggage room, tourist information, ticket booking, restaurants booking.
We speak: English, Czech, German, Russian and Slovak

Parking

Park your car in our secure garage situated in the hotel RESIDENCE TABOR. Contact our hotel reception please.

Wi-Fi

Free high speed WiFi connection available in all rooms and common areas.

Check-in / check-out

Our reception is opened non-stop. We can guarantee check-in from 14:00 (2 P.M.), early check-in is based on availability. Check-out is until 10:00.

ffdfsfdsfsdfsddddddddddddddddddddddddddddddfsdfsdfdsffr¥$£

Exchange

We offer you always actual Czech National Bank exchange rates with only 4% commission fee. Avoid changing at the airport, train stations or in the city center with high commission fees (up to 40%).

Parking

Parking is available at the hotel RESIDENCE TABOR. The fee is 20,- EUR / night for a personal car (up to 1.85 m) Reservation of parking is required.

Request parking Parking instructions (pdf)

Pets

Pets are WELCOME and free of charge.

Breakfast

Our buffet style breakfast is served from 7:30 till 10:30.

Non-Smoking facility

All our rooms are non-smoking.

Pick-up Services

We can arrange a pick-up from the airport or from all Prague train and bus stations. Prices starting from 250,- CZK / one way.

Request hotel transport

Laundry and ironing

For our guests we also offer laundry and ironing as a paid service.

Map data ©2019 Google
Residence Tábor Táboritská 469/4
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel: +420 222 711 008
Email: hotel@goldencity.cz

How to get to us (pdf)
Parking instructions (pdf)
Map
Review us on Google

1. Právní název

1.1 Právní název je GOLDEN CITY, spol. s r.o. , IČO 41195043, DIČ: CZ41195043

2. Dodací podmínky

2.1 Ubytovaný si objednává pobyt v hotelu písemnou formou – e-mailem, nebo vyplněním, odesláním elektronického rezervačního formuláře na webových stránkách www.residence-bene.cz, či rezervací skrze rezervační portály.

2.2 Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: Jméno a příjmení ubytovaného, kontakt (telefon, e-mail), termín pobytu.

2.3 Identifikace osoby (nebo osob), které má být služba poskytnuta – uvedení jména a věku (neuvede-li ubytovaný v objednávce jinou osobu, které má být služba poskytnuta, považuje se za tuto osobu ubytovaný), dále termín pobytu a způsob úhrady cen služeb

2.4 Objednávka i rezervace se stává závaznou okamžikem jejího elektronického potvrzení ubytovatelem na emailovou adresu zákazníka, pokud z potvrzení ubytovatele nevyplývá jiná podmínka závaznosti objednávky, např. zaplacení zálohy, či zaplacení celé rezervace on-line platbou.

2.5 Tím, že ubytovatel potvrdí objednávku ubytovanému, vzniká mezi ubytovaným a ubytovatelem smluvní vztah. Ubytovatel se zavazuje zabezpečit ubytovanému služby v potvrzeném rozsahu a času a ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli smluvenou cenu služeb, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, k ubytování se nedostaví, či službu využije jen zčásti.

2.6 V případě, že objednávka učiněná ubytovaným je neurčitá, nebo neobsahuje všechny potřebné údaje, je ubytovaný povinen svou objednávku na základě výzvy ubytovatele neprodleně doplnit. Pokud ubytovaný ve stanovené lhůtě svou objednávku neprodleně nedoplní, považuje se objednávka za nepřijatou a tato nebude předmětem dalšího vyřizování.

3. Storno podmínky a podmínky vrácení peněz

3.1 Ubytovaný má právo uzavřenou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez výpovědní doby a to bez uvedení důvodu za níže uvedených podmínek. Za výpověď smlouvy bez uvedení důvodu se považuje rovněž skutečnost, že se ubytovaný na základě závazné objednávky nedostaví k čerpání služby.

3.2 Ubytovaný při výpovědi smlouvy bez výpovědní doby je povinen uhradit ubytovateli storno poplatek (tj. cenu za poskytnuté plnění – učinění rezervace a vše s tím související), vypoví-li ubytovaný uzavřenou smlouvu za těchto podmínek a u těchto rezervací:

3.2.1 Flexibilní rezervace

3.2.2 Nevratné rezervace

3.3 Pokud klient provedl rezervaci, kterou zároveň i uhradil

4. Řešení sporů

4.1 Ubytovaný host má na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dozorový orgán nad ochranou spotřebitele podle zákona č. 64/1986 Sb:
Česká obchodní inspekce (ČOI)
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

4.2 V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

5. Zásady ochrany údajů / GDPR

5.1 Společnost Golden City s.r.o., IČO: 41195043, se sídlem Táboritská 3, 130 00 Praha 3 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

5.2 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu, nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

5.3 Jakékoli osoby, které na straně Ubytovatele přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s Ubytovatelem.

6. Hotelový řád

6.1 Práva a povinnosti v době pobytu upravuje Hotelový řád vyvěšený na recepci.

6.2 Hotel je oprávněn jednostranně a bez náhrady od sjednaných služeb odstoupit v případě, když host tato pravidla poruší, zejména pak povinnost dodržování nočního klidu, nebo když způsobí svým zaviněním na majetku Hotelu či na majetku dalších osob škodu.

Actual accommodation conditions

Accommodation services can be provided to anyone who has no symptoms of covid-19 and proves that they meet one of the following conditions (this does not apply to children under 6 years of age):

 1. They show no signs of disease and meets one of the following conditions:
  1. passed a negative PCR test no more than 7 days ago
  2. underwent an antigen test at a collection center with a negative result no later than 72 hours before entering the accommodation
  3. has been vaccinated with the last dose of vaccine according to SPC at least 14 days before entering the accommodation
  4. undergone laboratory-confirmed covid-19 disease, the isolation period has elapsed and no more than 180 days have elapsed since the first positive antigen or PCR test.
 2. They prove by confirmation from the employer that they completed the self-test with a negative result no later than 72 hours ago.
 3. They submit a solemn declaration, resp. a solemn declaration by his legal representative that they completed a self-test at school no later than 72 hours ago with a negative result.
 4. They will undergo a preventive antigenic self-test upon entering the accomodation with a negative result.
  It is possible to buy such a test for 100,- CZK (equivalent to 4,- EUR) at the reception.

These people can stay for a maximum of 7 days and if they want to extend their stay, they must meet this condition again, or do a self-test on the spot with a negative result.